Tristal Konstrukcje Stalowe - Blachy gorącowalcowane - wyroby hutnicze, konstrukcje stalowe, konstrukcje budowlane, konstrukcje przemysłowe
 

blachy gorącowalcowane

Blachy i taśmy walcowane na gorąco

asortyment gatunkowy

asortyment grupa
wymiarowa*
gatunek norma
klasyfikacyjna
norma
przedmiotowa
blachy i taśmy
ze stali węglowej
zwykłej jakości
oraz ze stali konstrukcyjnych
1 - 7 St2SAI
St4SAI
ZN-96/0632-08
ZN-96/0632-07
PN-81/H-92131
St2SX (3) PN-89/H-84023/04
St3SAI, St4SAI, St3SCuAI ZN-96/0632-07 BN-75/0642-32,
PN-83/H-92120
St0S, St3S, St3SX (3)
St3SCu, St3SCuX (3)
St3V, St3W,
St4S, St4SX (3),
St4SCu, St4SCuX,
St4V, St4W,
St3VC, St3WD, St3SM
PN-88/H-84020
5 i 7 St4VC, St4WD
1 - 7 St37-2 (1), RSt37-2 (1),
USt37-2 (1) (3),St37-3,
St44-2 (1), St44-3,
RSt37-Cu3
DIN 17100 DIN 1016
S235JR (1), S235JRG1 (1) (3),
S235JRG (1),
S235JO (1), S275JR, S275JO,
S235J2G3 (2), S235J2G3Cu,
S275J2G3
PN-EN 10025 PN-EN 10051
5, 7 A36 ASTMA36  
blachy i taśmy ze stali konstrukcyjnych o podwyższonej wytrzymałości oraz ze stali konstrukcyjnych 4 - 7 18G2 E355,
18G2A E355,
18G2ACu E355,
18G2 E325,
18G2ANb E 390,
18G2ANb E 420
PN-86/H-84018 PN-83/H-92120
S355JR (1), S355 JO (1), S355J2G3 (2), S355JRCu, S355JOCu, S355J2G3Cu PN-EN 10025 PN-EN 10029,
PN-EN 10051
St52-3, St52-3Cu DIN 17100 DIN 1543
blachy i taśmy ze stali konstrukcyjnych o zwiększonej podatności do kształtowania na zimno 4, 7 S235JRC, S235JRG2C,
S235JOC, S235J2G3C
PN-EN 10025 PN-EN 10025
4, 7 QSt37-2, RQSt37-2, QSt37-3 DIN 17100
5, 6 ZG240C W.T.76.01
4, 7 S275JRC, S275JOC, S275J2G3C PN-EN 10025
  S355JRC, S355J2G3C, S355JOC  
4, 7 QSt44-2, QSt44-3, QSt52-3 DIN 17100 DIN 1016
DIN 1543
4, 6 QStE380N SEW092
blachy i taśmy okrętowe 7 A, B, D PN-93/H-92147 PN-93/H-92147
blachy i taśmy trudno rdzewiejące 7 10HA PN-83/H-84017 PN-86/H-92149
12H1JA TWT/41/92 PN-83/H-92120
blachy i taśmy stalowe kotłowe 7 St41K, St44K PN-75/H-84024 PN-81/H-92123
P235GH PN-EN 10028  
blachy i taśmy na butle do gazu 2 4 10J,
P265NB
PN-H-92152
PN-EN 10120
PN-H-92152
PN-EN 10029
PN-EN 10051
blachy i taśmy ze stali węglowej wyższej jakości 1 7 08X[4], 12X[4]
08J, 10J
PN-89/H-84023/05 PN-81/H-92129
08Al, 12 Al ZN-96/0632-08/03 PN-81/H-92135
BN-75/0642-32
blachy i taśmy tłoczne 1-5 St22, RRSt23, St24 DIN 1614 cz.1 DIN 1016
StW22, RRStW23, StW24 DIN 1614 cz.2. DIN 1016
DD11, DD12, DD13, DD14 [5] PN-EN 10111 PN-EN 10051
1006, 1008, 1009, 1010 ASTM-A568M
ASTM-A635M
ASTM-A568M
ASTM-A635M
2, 3, 5, 7 1012,1
blachy
żeberkowe
(łezkowe i rombowe)
I - V St25X[4] PN-89/H-84023/04 PN-73/H-92127
StOS, St35, St35X[4] PN-88/H-84020
St25Al ZN-96/0632-08
St25Al ZN-96/0632-07
St33, St37-2, Ust37-2, Rst37-2 DIN 17100
S185, S235JR, S235JRG1[4], S235JRG2 PN-EN 10025
blachy i taśmy ze stali prądnicowej 2 BSJ1P, BSJ2, BSJ3,BSJ20, BSJ25 WT.88.02 WT.88.02

Uwagi do tabeli:
1 - wyroby posiadają znak UHP w zakresie grubości 2,0 12,0 mm
2 - wyroby posiadają znak UHP w zakresie grubości 3,0 12,0 mm
3 - grubość większa lub równa 2,5 mm
4 - blachy i taśmy ze stali nieuspokojonych mogą być wykonane w zakresie szerokości
     1000 - 1500 mm po uzgodnieniu z PP
5 - tylko po uzgodnieniu z ZG

 

asortyment wymiarowy

Wymiary* [mm]
grupa
wymiarowa
grubość szerokość długość norma
wymiarowa
1 1,8 - 1,9 730 - 1200 max 2500 / kręgi PN-79/H-92202
DIN 1016
PN-EN 10051
2 2,0 - 2,4 730 - 1300 max 2500 / kręgi
3 2,5 - 2,9 730 - 1400 max 2500 / kręgi
4 3,0 - 6,0 730 - 1500 2000 - 6000 / kręgi PN-94/H-92200
DIN 1051
PN-EN 10051
PN-EN 10029
5 3,0 - 6,0 730 - 1550 kręgi
6 3,0 - 10 730 - 1500 2000 - 6000
7 3,0 - 12 730 - 1500 2000 - 6000
Blachy żeberkowe i łezkowe PN-73/H-92127
DIN 59220
I 3,0-3,5 1000 - 1250 2000 - 6000
II 4,0-10 1000 - 1500 2000 - 6000
III* 11-12 1000 - 1500 2000 - 6000
IV 3,0-4,5 1000 - 1250 kręgi
V 5,0-6,0 1000 - 1500 kręgi
* - w tabeli podano skrajne wymiary.
Regulacja wymiaru możliwa w sposób płynny wg uzgodnień