Tristal Konstrukcje Stalowe - Blachy zimnowalcowane - wyroby hutnicze, konstrukcje stalowe, konstrukcje budowlane, konstrukcje przemysłowe
 

blachy zimnowalcowane

Blachy i taśmy walcowane na zimno

nazwa
produktu
g
grubość
s
szerokość
l
dł. arkuszy
d
śred.
wewn
kręgu
kategoria
tłoczności
gatunki
stali
norma
przedm.
norma
wymiar
wyroby
cienkie
do tłoczenia
0,40-0,49
0,50-0,59
0,60-0,69
700-1000
700-1250
700-1300
700-1450
700-1550
700-1550
440-2000 610
lub
500
B,G,T,P 10J, 08X,
08J, 08AI
lub bez
okr.
gatunku
PN-81/H-
92121
PN-H-
92201
440-4000
1400-4000
0,75-2,50 700-1550 1400-4000 P 12AI
wyroby
stalowe dla
przemysłu
motoryza-
cyjnego
0,40-0,49
0,50-0,59
0,60-0,69
0,70-0,74
0,75-2,50
700-1000
700-1250
700-1300
700-1450
700-1550
440-2000 610
lub
500
USB, SSB
SB, B, G
06JA,08J PN-87/H-
92143
PN-87/H
92143
  FEP01
FEP02
FEP04
FIAT
52806
FIAT
54405
wyroby płaskie
walcowane
na zimno
do obróbki
plastycznej
na zimno
z miękkich stali
440-2000   DC01
DC03
DC04
DC05
St12
RRSt13
St14
PN-EN
10130

DIN 16231
PN-EN
10131

DIN 1541
wyroby ze stali
węglowej
konstrukcyjnej
wyższej jakości
1400-4000 610
lub
500
  08X PN-81/H
92134
PN-H-92201
wyroby ze stali
konstrukcyjnej
zwykłej jakości
St1X
St2SX
St2SAI
PN-81/H
92129
PN-H-02201
wyroby ze stali
węglowej
zwykłej jakości
0,8-2,5         St3SX
St3S
St3SAI
St3SY
PN-81/H
92131
PN-H-92201
wyroby ze stali
konstrukcyjnej
0,8-2,5 700-1500   610
lub
500
  St44-3G
St44-3GK
   
wyroby stalowe
do przeróbki
plastycznej na zimno
610   10J DIN
162311
DIN1541
wyroby
o podwyższonej
wytrzymałości
1,0-2,5 700-1500 610
lub
500
T 8JNb
8JNbA
H280LA
H320LA
ZN-880642-13
BN-82/0642-33
PN-H-92201
wyroby stalowe
cienkie
konstrukcyjne
trudnordzewiejące
1,0-2,50 700-1500 800-4000 610   10HA10HAV
10HIJA
TWT30/92
TWT47/93
PN-EN
10268
PN-H-92201
PN-EN10131
wyroby stalowe
tłoczone
przeznaczone
do emaliowania
0,60-0,69
0,70-2,0
700-1300
700-15000
800-4000 500 T05ET
05EB
05ESSB
05E
DC01EK
PN-86/H-
-92149
TWT41-92
PN-H-92201
PN-EN10131
taśmy stalowe
z niepełnego
cyklu przerobu
np.: full hard
0,18-0,39
0,4-2,5
700-1000
700-1500
  500
610